به مناسبت ولادت امام علی (ع)

کعبه یکباره ترک خورد و زمین شور گرفت

آسمان ها همه حیران که خدا سور گرفت

این چه وضعیست که سلطان جهان از همه سو

بهر این خاک ستم وصله ی ناجور گرفت

این ملک را ز چه رو روی زمین وام نهاد

این چه نوری است که در عالم مستور گرفت

کاشفی غرق بلا بود ولی می خندید

چشم می دید که خورشید از او نور گرفت

بلبل مست به بانگ نفس مرغ سحر

راه بستان صبا را ز ره دور گرفت

علی عالی اعلی به جهان پای نهاد

ناگهان قدرت ایمان ز خدا زور گرفت

/ 0 نظر / 18 بازدید