اما ...

آن چیزها که دیدم ، شاید سراب اما
من می پذیرم این را ، برجای آب اما
در راهت ای امیدم ، ای مژده ای نویدم
جز دل چه هدیه دارم ، اما خراب ،اما
من با خدا چه گویم ، می داند او درونم
با هر سوال گوید ، تنها جواب اما
تنها توان من تو ، روح و روان من تو
گر با تو با گناهم ، در هر عذاب اما
آخر خدای باقی ، جانم فدای ساقی
مستم ، تو خود ندادی ، جام شراب اما؟
با ما تو بد مکن تا ، ما با تو مهربانیم
ای جان جان جانان ، ما بد حساب اما
تا تو تمام مایی ،ما ناتمام اما
بی تو نمی پسندیم حتی ثواب اما

/ 0 نظر / 18 بازدید