علی

علی آخر نفهمیدم که هستی؟
خدایی بنده ای آخر چه هستی؟
هوایت کو اگر از بندگانی
خدایی گر چرا چون بنده هستی؟
چرا همبازی طفل یتیمی
چرا آرام درد سینه هستی؟
خدایت شور آخر چند داده؟
که از روز ازل چون واله هستی
تو آتس گر نه ای آخر چه سوزی ؟
مگر زخمی هجده ساله هستی؟
تو شاید خنجر دین خدایی
اگر خنجر نه ای ، پس ژاله هستی؟
خدا در خلقتت غوغا به پا کرد
تو دین و خون و جان و ناله هستی
علی اعلی و اعلی منه اعلی
ز پاکی چون گل آلاله هستی

/ 0 نظر / 17 بازدید