به بهانه ی توهین تکفیری ها به مولای متقین

مولا علی (ع)

دهان واکرده دندانم کشیدند
علی گفتم زبانم را بریدند
زبان سهل است ، گر سر را ببرند
نگویم جز علی ، گرچه پلیدند
علی خود کیست؟مولا حق و میزان
برای عشق او را برگزیدند
برای یاری دین خداوند
امیر المؤمنین را آفریدند
کسی کی تاب میآرد علی را
میان کوچه او را می کشیدند
علی با چاه اسرار نهان گفت
علی را جز خدا محرم ندیدند
علی معنای انسان ، نام انسان
شجاعت را به بازویش تنیدند
غریبی هرچه باشد جز علی نیست
غریبان کی به پای او رسیدند

/ 0 نظر / 15 بازدید