زاده ی زهرا

عمریست آدم ها دارند می گریند

بر زاده ی زهرا دارند می گریند

در آسمان غوغا ، شور عزا برپاست

از داغ عاشورا ، دارند می گریند

 اهل حرم نالان ، بر طفل ها گریان

با زینب کبری ، دارند می گریند

مشک و علم یک سو ، دست قلم یک سو

عباس شد تنها ، دارند می گریند

 می دید بعد از خود ، در خیمه ها آتش

بر آتشی برپا ، دارند می گریند 

این اولین بار است ، ادرک اخا گوید

آمد رسید اما ، دارند می گریند

در چشمهایش تیر ، تن غرق در شمشیر

بالای سر مولا ، دارند می گریند

پشتش شکست از غم ، شد چاره اش ناچار

بر زاده ی زهرا ، دارند می گریند

 

/ 0 نظر / 18 بازدید