پرواز

پروانه ها را یک به یک کشتند و رفتند

اما پریدن هست تا دنیاست دنیا

ققنوس را زخمی و تشنه سر بریدند

غافل ز آتش‏بازی طوفان فردا

/ 0 نظر / 4 بازدید