نیامدی

تا یاد توست ، همه اشعار تازه است
نامت برای عاقبت کار تازه است
این عید هم دوباره رسید و نیامدی
باز اشک و آه و دل زار تازه است
با چشم های مانده به راهت چه می کنی؟
حالاا که بارقه ی اسحار تازه است
چون بال یک نسیم خرامان چو سرو ناز
ای نازنین من نفس یار تازه است
ای آخر ترنم باران برای ابر
با یک نگاه بهانه ی رگبار تازه است
تا هست درد دل چه کنم چون به دشمنان
تنها نگاه مرد سر دار تازه است
گفتند با غریب سخن تازه گفته اند
ای بی خبر سخن ز خبردار تازه است

/ 0 نظر / 19 بازدید