شعر و شعور
السلام علیک یا ثارالله

میان دشت پاییز

 کنار رود پر آب

 کسی آمد به میدان

 که خیلی تشنه لب بود

 و خیلی آشنا بود

ز دور آهسته ، آرام

چنان موجی سبکبال

رسید اما نترسید

و خیلی آشنا بود

میان لشکر پست

که راه آب را بست

ز پیران چند تن مات

و چشمان مانده مبهوت

که این گویا محمد (ص)

نبی مسلمین است

و سرها در گریبان

شده زار و پریشان

که والله او محمد (ص)

نبی مسلمین است

و لشکر سخت آشفت

و از دور آن جوان گفت

علی هستم ، علیم

 و فرزند حسینم

و چون نام علی برد

همان پیران خونخوار

همه در دست شمشیر

ز کینه مشت ها پر

به یاد بدر و خیبر

به یاد یار زهرا

و تکرار مصیبت

در و دیوار و کوچه

و جنگی سخت کردند

جوان آن مرد میدان

که خیلی تشنه لب بود

و جنگی سخت می کرد

به سوی خیمه برگشت

و گویا آب می خواست

و بابا آب و بابا

ولی آنجا نبود آب

کنار رود پر آب

و بابا تشنه اش بود

و لب هایش ترک داشت

زبانش خشک چون چوب

دو چشمش کاسه ی آب

و کاری کرد بابا

که هرکس گفته چیزی

که او برگشت میدان

و او برگشت میدان

و درد اینجا شد آغاز

که او برگشت میدان

و جنگی سخت تر کرد

و گویا ضربه ای خورد

و او افتاد از اسب

و با هر زحمتی بود

به زین اسب زد دست

و بالا رفت از اسب

به روی اسب افتاد

و هی کرد اسب خود را

که اسبش رفت اما

به اردوگاه دشمن

و هرکس دور ونزدیک

به شمشیر و به نیزه

به تیر و سنگ و زوبین

و هرچیزی دم دست

زدندش از سر کین

و او شد اربا اربا

که یعنی تکه تکه

و بابا آمد و دید

و او از اسب افتاد

و پاهایش نمی رفت

که اکبر اربا اربا

ز اسب افتاده اینجا

و عمه زینبش بود

جوانان تا رسیدند

علی را پخش دیدند

و او را جمع کردند

همانقدری که دیدند

و امروز آن در و دشت

شب جمعه به یادش

شود چون روز دهم

پر از بوی گل یاس

 

 
طبقه بندی: ،
نوشته شده در تاریخ ۱۳٩۳/٩/۱٥ توسط younes jamalpour

آزار داده است دلم را هوای آب

من تشنه ام

و دوایم

فقط کمی آب است

اما به جان حضرت عباس تشنه لب

از فکر نهر آب 

از علقمه

دلم سخت بیتاب است

 

مرو به سمت آب 

مرو

می رسی

اما

مرو که تیر سه شعبه به دست هرمله هست

همه هراس از نگاه تو دارند

به آن دو دیده ی زیبا نگاه مکن

زان رو که چشم زخم میزندت

به مشک دست نزن

ای جوان همچون ماه

که مشک دست را نشانه کند

به آب خیره شدی از عطش و می داند

که از عطش این آب سیر نخواهد شد
طبقه بندی: ،
نوشته شده در تاریخ ۱۳٩۳/٩/٧ توسط younes jamalpour

قالب وبلاگ